Dla Rodziców

  1. Procedura odwiedzin, przesyłania paczek oraz nadzoru korespondencji:

2. Procedura rozmów telefonicznych:

3. Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanków:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31sierpnia 2022r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2022.1897) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem do depozytu i może nimi dysponować za zgodą wychowawcy zgodnie z Instrukcją ewidencjonowania depozytów wychowanków.
Wychowankowie, którzy nie posiadają własnych kont bankowych mogą otrzymać pieniądze w dwóch formach:
a) przekazanie osobiste pracownikowi zakładu (np. podczas odwiedzin),
b) imienny przekaz pocztowy dla wychowanka.
Do wychowanków posiadających własne konta bankowe należy skierować przelew pieniężny bezpośrednio na konto.

4. Depozyt wychowanka:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31sierpnia 2022r. w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych (Dz.U.2022.1891) oraz z Ustawą z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U.2022.1700).

Ubrania nieletniego trafiają do worka ubraniowego a następnie do magazynu odzieżowego wraz z kartą zawierającą szczegółowy opis tych rzeczy (karta rzeczy własnych wychowanka). Dokumenty oraz rzeczy wartościowe trafiają do depozytu znajdującego się w sekretariacie wraz
z kartą zawierającą szczegółowy opis tych rzeczy (karta rzeczy wartościowych wychowanka). Wychowanek podpisuje zdanie posiadanych rzeczy
a następnie strażnik podpisuje przyjęcie rzeczy nieletniego. Gdy przyjęcie wychowanka następuje do godz. 15.00 strażnik zdaje rzeczy do depozytu oraz magazynu. Po godz. 15.00 strażnik zdaje rzeczy następnego dnia. Gdy wychowanek powraca w sobotę, niedzielę lub dni świąteczne, wówczas strażnik zdaje rzeczy nieletniego w najbliższy dzień roboczy. Depozyt wartościowy do czasu zdania przechowywany jest w zabezpieczonej szafce na posterunku stałym i przekazywany następnej zmianie (udokumentowane w księdze służby dziennej i nocnej). Sekretarz oraz magazynier odpowiednio kwitują pobranie rzeczy wychowanka.