Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Poprawczym w Nowem jest Dyrektor Zakładu mgr Bartosz Siedlecki

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w placówce jest Kierownik Gospodarczy Ewelina Kościńska

nr kontaktowy do powyższych osób – 52 33 27 518

adres e-mail : sekretariat@nowe.zp.gov.pl